More Sites

Vaarbewijs Cursus

U bent tegenwoordig verplicht een vaarbewijs bij te dragen als u een motor vaartuig bestuurd. Bij nieuwboot.com zijn we gespecialiseerd in de lesstof en de regels rondom het examen. Heeft u dus vragen, stel ze ons gerust. We kunnen u tevens bijstaan als het gaat om de les stof voor uw vaarbewijs cursus, specifieke vragen of zelfs bijles/vaarles mocht u dat willen. Overigens is een praktijk examen niet nodig voor het behalen van uw klein vaarbewijs.


Examen klein vaarbewijs halen

Wanneer valt u onder de vaarbewijsplicht? De verplichting geldt voor hen die varen met:

• een schip met een lengte vanaf 15 meter dat niet bedrijfsmatig wordt gebruikt

• een schip met een lengte tussen de 15 en 20 meter dat wel bedrijfsmatig wordt gebruikt of voor bedrijfsmatig gebruik is bestemd

• een sleep- of duwboot (die niet wordt gebruikt om een schip met een lengte van 20 meter of meer te slepen, te duwen of langszij mee te voeren)

• een motorboot met een lengte van minder dan 15 meter die een snelheid van meer dan 20 KM per uur kan bereiken.


Een Klein Vaarbewijs halen komt met een aantal voorwaarden. Zo dient men bijvoorbeeld te voldoen aan de medische eisen voor de binnenvaart.

Binnen het examen klein vaarbewijs zijn er twee verschillende gebieden:

• Klein Vaarbewijs I (VBI) Voor het varen op rivieren, kanalen en meren, met uitzondering van de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (inclusief Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard. Er mag wel gevaren worden op de Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer tot en met Ketelmeer/Zwarte Meer).

• Klein Vaarbewijs II (VB2) Voor het varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer (inclusief Markermeer en IJmeer), de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

Voor meer informatie:
http://www.vamex.nl/klein-vaarbewijs/klein-vaarbewijs.aspx
http://overheidsloket.overheid.nl/index.php?p=product&product_id=311

Pas als u het vaarbewijs cursus succesvol heeft afgerond en in bezit bent van de Klein Vaarbewijs-pas heeft u recht op het varen met een vaarbewijsplichtig schip.